20 Eylül Cuma

SALON A SALON B
08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:45 Açılış Töreni
09:45 - 10:00 Kahve Arası
10:00 - 10:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alper Yılmaz
Kalp hastalarında tedavi yaklaşımları ve anestezisi

Prof. Dr. Francesco Porciello
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Özcan
Hayvancılık politikaları, kırmızı et üretimi ve geleceği

Prof. Dr. Engin Sakarya
10:45 - 11:30 Kalp hastalarının evde ve klinikte yönetimi
Prof. Dr. Francesco Porciello
Sığırlarda suni tohumlama uygulamalarında gebelik şansını arttıran faktörler
Prof. Dr. Serhat Alkan
11:30 - 12:15 Kedi ve köpeklerde tümör cerrahisi
Prof. Dr. Lysimachos Papazoglou
İneklerde infertilite yönetimi
Prof. Dr. Dursun Ali Dinç
12:15 - 13:00 Kedilerde megakolonun cerrahi olarak sağaltımı
Prof. Dr. Lysimachos Papazoglou
Neonatal dönem buzağı ishallerine klinik yaklaşım
Prof. Dr. Sezgin Şentürk
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 Uydu Sempozyumu
14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 15:45 Oturum Başkanı: Prof. Dr. S. Seçkin Arun
Onkolojik hastalıklarda yaklaşım

Dr.Julia Gedon
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Sakarya
Çiftlik hayvanlarında koruyucu hekimlik uygulamaları

Prof. Dr. Hasan Batmaz
15:45 - 16:30 Köpeklerde mast hücre tümörleri
Dr. Julia Gedon
Beslenmenin besi performansı ve karkas kalitesine etkisi
Prof. Dr. İsmet Türkmen
16:30 - 16:45 Kahve Arası
16:45 - 17:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Gargılı Keleş
Stressiz klinik yönetimi

Goran Cvetkovic, DVM, MBA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dursun Ali Dinç
Hayvansal üretimde entansifleşme ve hayvan refahı

Doç. Dr. Hülya Yalçıntan
17:30 - 18:15 Klinik işletmeciliği
Goran Cvetkovic, DVM, MBA
Sığırlarda ayak hastalıklarının nedenleri ve sağaltımı
Prof. Dr. Serhat Özsoy
18:15 - 18:30 Ara
18:30 - 19:15 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat Özsoy
Sürüngenlerde anestezi

Prof. Dr. Zdenek Knotek
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezgin Şentürk
Keneler ve kenelerle bulaşan hastalıklar konusunda evcil hayvanlar ve barınakların önemi

Prof. Dr. Ayşen Gargılı Keleş
19:15 - 20:00 Sürüngenlerde yumuşak doku cerrahisi
Prof. Dr. Zdenek Knotek
Süt sığırlarında sürdürülebilir rumen sağlığı
Prof. Dr. Hüseyin EseceliSALON C - SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMLARI
10:40 - 11:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülker Çötelioğlu
Ezgi Ergen
Hayvanlarda taurin kullanımının davranışlara etkisi.
11:00 - 11:20 Erdal Matur, Ezgi Ergen, Mert Erek, Bilge Acar Bolat, Mukaddes Özcan
Kanatlı heterofil fonksiyonlarının flow sitometri ile belirlenmesi.
11:20 - 11:40 Ahu Demirtaş
Kapsaisinin rumen bakterilerinin saf kültürlerinin büyümesi üzerine etkilerinin belirlenmesi
12.00 - 12:20 Burçak Özkan
İnsan ve hayvan benzerliği ve başkalığı açısından "bilinç" ve"davranış" kavramlarına multidisipliner komparatif bir yaklaşım.
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Eseceli
Ege Çatalkaya.
Probiyotikler ve oksidan-antioksidan ilişki.
14:20 - 14:40 Neslihan Ormancı
Orta ve doğu Karadeniz bölgesi ruminantlarının bakır yetersizliği yönünden retrospektif olarak incelenmesi.
14:40 - 15:00 Neşe Kocabağli, Müjdat Alp, Bülent Ekiz, Halil Can Kutay, Onur Keser, Banu Dokuzeylül
İstanbul-Türkiye’deki bazı özel veteriner kliniklerindeki kedilerde aşırı canlı ağırlık ve obesitenin görülme sıklığı ve risk faktörleri yönünden değerlendirilmesi.
15:00 - 15:20 Halil Can Kutay, Onur Keser, Neşe Kocabağli, Müjdat Alp, Gülcan Demirel
İstanbul ilinde besi ve süt işletmelerinde uygulanan beslenme yöntemlerinin değerlendirilmesi.
15:30 - 15:45 Ara
15:45 - 16:05 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seval Toydemir Karabulut
Fikriye Ecem Kuruoğlu, Musa Özgür Özyiğit, Deniz Nak, Zehra Avcı, Zeynep Merve Mutlu, Davut Koca, Abid Hussain Shahzad
Lokal ileri evre meme tümörlü köpeklerde neoadjuvant doksorubisin ve siklofosfamidin etkinliği ve toksisitesi: Ön sonuçlar.
16:05 - 16:25 Zeynep Günay Uçmak
Köpek meme tümörlerinde güncel tanı yöntemleri: Biyobelirteçler.
16:25 - 16:45 Gamze Evkuran Dal.
Veteriner jinekolojide bir tanı aracı olarak anti-Müllerian hormon.
16:45 - 17:05 Ayhan Ata, Muhammed Enes İnanç, Ayhan Şükrü Güngör, Ongun Uysal
Alfa-tocopherol ile muamele edilen koç spermasının dondurulabilirliğinin flow sitometrik değerlendirmesi.

21 Eylül Cumartesi

SALON A SALON B
09:15 - 10:00

Oturum Başkanı: Dr. Lora Koenhemsi
Kuşlarda beslenme ve beslenme hastalıkları
Dr. Gino Conzo

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seval Toydemir Karabulut
Östrus senkronizasyonu

Prof. Dr. Ümit Cirit
10:00 - 10:45

Kuşlarda antibiyotik tedavisi
Dr. Gino Conzo

Sütçü ineklerde meme sağlığı ve sağımhane yönetimi
Dr. Afşin Köker
10:45 - 11:05 Kahve Arası
11:05 - 11:50 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özge Turna
Sindirim sistemi ultrasonografisi

Dr. Elke Schreurs
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümüt Cirit
Clostridial enfeksiyonların patolojisi

Prof. Dr. Ahmet Gülçubuk
11:50 - 12:30 Üriner sistem ultrasonografisi
Dr. Elke Schreurs
Çiftlik hayvanlarının solunum sistemi patolojisi
Prof. Dr. Ahmet Gülçubuk
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:15 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Elif Ergül Ekiz
Kan transfüzyonu

Prof. Dr.Urs Giger
Uydu
Tanıya giden yolda laboratuvarın gücünün doğru kullanılması

Prof. Dr. Seçkin Serdar Arun, Begüm Maşlak


14:15 - 15:00 Kedi ve köpeklerde hematolojik hastalıklar
Prof. Dr. Urs Giger
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 16:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ebru Yalçın
Çeşitli klinik olgular, bunlara sizin yaklaşımınız ne olurdu?

Dr. Luis H Tello, MV, MS, DVM, COS
16:00 - 16:45 "Şok"… derken?
Dr. Luis H Tello, MV, MS, DVM, COS
16:45 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 17:45 Çoklu travmadaki ikilem: Hayat kurtarma/sıvı tedavisi
Dr. Luis H Tello, MV, MS, DVM, COS
17:45 - 18:30 Solunum sıkıntısı yaşayan kedide (Masmavi kedi)….benim yaklaşımım
Dr. Luis H Tello, MV, MS, DVM, COSSALON C - SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMLARI
9:55 - 10:15 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kemal Metiner
Kemal Metiner, Belgi Diren Sığırcı
Park ve bahçelerde yaşayan kirpi dışkılarından Salmonella izolasyonu ve antibiyotik direncinin belirlenmesi.
10:15 - 10:35 Funda Eşki
Osmaniye yöresi kıl keçilerinde anti-Neospora caninum antikorlarının araştırılması.
10:35 - 10:55 Devran Coşkun, Orhan Çorum, Enver Yazar
Endotoksemik koyunlarda marbofloksasinin farmakokinetiğinin belirlenmesi.
10:55 - 11:10 Kahve arası
11:10 - 11:30 Oturum Başkanı: Prof Dr. Alper Yılmaz
Yusuf Özşensoy
Anadolu mandalarında süt verimi ile ilgili K-CN gen polimorfizmlerinin PZR-RFLP yöntemiyle araştırılması.
11:30 - 11:50 Mustafa Koçkaya.
Kangal çoban köpeği yetiştirme merkezlerinde doğum sonrası anne köpeklerin davranışsal değişkenlerin belirlenmesi.
11:50 - 12:10 Mustafa Özcan, Nurşen Öztürk.
Dünya’da ve Türkiye’de yasaklı köpek ırkları meselesi
12:10 - 12:30 Mustafa Özcan, Nurşen Öztürk, Agnieszka Hanna Onuk.
Pitbull nedir? Ne değildir?
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:50 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zihni Mutlu
Muhammad Talha Sajjad, M.Arif Khan, Hamid Akbar, Sadaf Aslam
Köpeklerde üreteroneostostomide intravesikal mukozal ve ekstravezikal uygulama tekniklerinin karşılaştırmalı etkinliği
13:50 - 14:10 Alona Hierdieva, Mykola Ilnitsky
Köpeklerde irrinli yaraların patojenetik yöntemle tedavisi
14:10 - 14:30 Nina Dankevych
Deniz hidrobiyonlarından üretilen konvansiyonel olmayan yem katkı maddelerinin kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde kullanımı.
14:30 - 14:50 Şükrü Değirmençay
Bir kedide akut deltametrin intoksikasyonu
15:00 - 15:20 Ara
15:20 - 15:40 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Didar Aydın Kaya
Sema Çakir, İbrahim Canpolat, Zeynep Yerlikaya
Buzağılarda septik artritis olgularının artroskopik lavaj ile sağaltımı.
15:40 - 16:00 Yetkin Öztürk.
Çok parçalı kırıkların intramedullar pin ile fiksasyonu
16:00 - 16:20 Özdoğan Karaçalı
FDM (Fused deposition modeling-katmanlı üretim) teknolojisine sahip 3D yazıcıda bir köpeğin bacak implant tasarımı.
16:20 - 16:40 Özdoğan Karaçalı
Sonlu elemanlar (SE) yöntemi ile at bacak ve ayak protezinin tasarımı ve analizi.
16.40 - 17:00 Güneş Karakurt, Kader Yıldız
Köpeklerde venöz kanda polimorfnükleer lökosit izolasyonu
17:00 - 17:20 Murad Gürses, Nevzat Saat, Onder Otlu
Hipospadias ve konjenital dişi genital sistem anomalili Holştayn sığırlarda östrojen reseptör alfa ve steroid 5-alfa redüktaz tip 2 geni DNA dizi analizi

22 Eylül Pazar

SALON A SALON B
09:15 - 10:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Ketani
Köpeklerde uygun çiftleşme zamanının belirlenmesi

Doç. Dr. Seval Toydemir Karabulut
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Altunatmaz
Egzotik ve yaban hayvanlarında immobilizasyon ve transport

Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü
10:00 - 10:45 Köpeklerde davranış bozuklukları
Doç. Dr. Yasemin Salgırlı
Kuşlarda sık rastlanan hastalıklar
Prof. Dr. Serhat Özsoy
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yasemin Salgırlı
Köpek meme tümörlerinde kemoterapi ve kemosensitivite testi

Doç. Dr. Özge Turna
Oturum Başkanı: Doç. Dr Evren Eraslan
Sürüngenlerin iç hastalıkları

Dr. Lora Koenhemsi
11:45 - 12:30 Böbrek hastalıklarında SDMA'nın genel biyokimya profilinde kullanılması
Veteriner Hekim Barış Şahan
Kirpi
Veteriner Hekim Nilay Tezsay
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:15 Oturum Başkanı: Veteriner Hekim İsmet Çolakel
Küçük hayvan hekimliğinde dermatoloji alanında yeni dönem: Bağırsak-beyin-deri ekseni-I

Prof. Dr. Kerem Ural
Oturum Başkanı: Veteriner Hekim Bilsay Kömürcü
Köpeklerde gastroskopi ve bronkoskopi

Veteriner Hekim Kutay Yıldız
14:15 - 15:00 Küçük hayvan hekimliğinde dermatoloji alanında yeni dönem: Bağırsak-beyin-deri ekseni-II
Prof. Dr. Kerem Ural
Köpeklerde diz ekleminin ortopedik hastalıklarına genel bakış
Prof. Dr. Kemal Altunatmaz
15:00 - 15:20 Ara
15:20 - 16:05 Oturum Başkanı: Dr. Kemal Kutlay
Küçük hayvan kliniğinde sıvı sağaltımı

Dr. Lora Koenhemsi
Oturum Başkanı: Veteriner Hekim Kutay Yıldız
Köpeklerde gelişimsel ortopedik hastalıklar

Dr. Didar Aydın Kaya
16:05 - 16:50 Acil olgularda anestezi
Prof. Dr. Özlem Güzel
Köpeklerde Kalça Displazisinin Radyolojik Degerlendirilmesi ve Cerrahi Tedavi Seçenekleri
Doç. Dr. Zihni Mutlu
16:50 - 17:10 Kahve Arası
17:10 - 17:55 Hocam, görür mü?... Katarakt ve cerrahisi
Prof. Dr. Murat Şaroğlu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zihni Mutlu
Nörolojik hastalıklarda lezyon lokalizasyonu için ipuçları var mıdır?

Dr. Ebru Eravcı Yalın
17:55 - 18:40 Hocam, görür mü?... Katarakt ve cerrahisi
Prof. Dr. Murat Şaroğlu
Nöroloji kliniğinde ilk 10 tanı
Dr. Ebru Eravcı Yalın