21 Mayıs 2021, Cuma

A SALONU
08:30 - 18:00 Kayıt
09:00 - 09:45 Açılış Töreni
09:45 - 10:00 Kahve Arası
10:00 - 10:45 Köpeklerde Epiteliotropik Lenfoma
Dr. Julia Gedon
10:45 - 11:30 Kedilerde Enjeksiyon Yeri Sarkomu
Dr. Julia Gedon
11:30 - 12:00 Kahve Arası
12:00 - 12:45 Endokardiyozlu Hastalarda Hemodinamik Adaptasyonun Patofizyolojik Özellikleri. Semptomların Ciddiyetini Nasıl Belirleyebilirim?
Prof. Dr. Francesco Porciello
12:45 - 13:30 Mitral Kapak Hastalığı Tanısı, Tedavisi ve Sınıflandırılması için Güncellenmiş ACVIM Kılavuzları
Prof. Dr. Francesco Porciello
13:30 - 15:00 Öğle Yemeği
15:00 - 15:45 Anal Kese Karsinomları
Dr. Julia Gedon
15:45 - 16:30 Oral Tümörler
Dr. Julia Gedon
16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 17:45 Ekokardiyografide Kalp Fonksiyonlarına İlişkin Yeni Çalışmalar
Prof. Dr. Francesco Porciello
17:45 - 18:30 Konjenital Kalp Hastalığında ve Kalp Pili İmplantasyonunda Eko-Eşliğinde Girişimsel Kardiyoloji: Nereye Ulaşabiliriz?
Prof. Dr. Francesco Porciello
B SALONU
08:30 - 18:00 Kayıt
09:00 - 09:45 Açılış Töreni
09:45 - 10:00 Kahve Arası
10:00 - 10:45 Ovariektomi mi? Ovariohisterektomi mi? Hangisini Tercih Etmeliyim?
Doç. Dr. Hasan Sontaş
10:45 - 11:30 Avrupada Diplomat Eğitimi Prosedürleri
Doç. Dr. Hasan Sontaş
11:30 - 12:00 Kahve Arası
12:00 - 12:45 Toraks ve Abdomen Radyografisi I
Prof. Dr. Martin Kramer
12:45 - 13:30 Toraks ve Abdomen Radyografisi II
Prof. Dr. Martin Kramer
13:30 - 15:00 Öğle Yemeği
15:00 - 15:45 Doğum Kliniğinde Sık Görülen Vakalar
Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch
15:45 - 16:30 Kedi ve Köpeklerde Piyometra
Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch
16:30 - 17: 00 Kahve Arası
17:00 - 17: 45 Toraks ve Abdomen Radyografisi
Prof. Dr. Martin Kramer
17:45 - 18: 30 Sürüngenlerde Muayene ve Bazı Sık Görülen Hastalıklar
Ezgi Vatansever
C SALONU
08:30 - 18:00 Kayıt
09:00 - 09:45 Açılış Töreni
09:45 - 10:00 Kahve Arası
10:00 - 10:45 Köpeklerde Vaginal Hiperplaziye Cerrahi Yaklaşımlar I
Prof. Dr. İsmail Kırşan
10:45 - 11:30 Köpeklerde Vaginal Hiperplaziye Cerrahi Yaklaşımlar II
Prof. Dr. İsmail Kırşan
11:30 - 12:00 Kahve Arası
12:00 - 12:45 Kedi ve Köpeklerde İnfertilite
Doç. Dr. Seval Toydemir Karabulut
12:45 - 13:30 Kedi Köpeklerde Neonatal Yaşamın Yönetimi
Doç. Dr. Özge Turna
13:30 - 15:00 Öğle Yemeği
15:00 - 15:45 Deniz Balıkçılığında Veteriner Hekimlik Uygulamaları 
Prof. Dr. Banu Yardımcı
15:45 - 16:30 Akvaryum Balıklarının Hastalıkları
Prof. Dr. Banu Yardımcı
16:30 - 17: 00 Kahve Arası
17:00 - 17: 45 Kedi ve Köpeklerde Pankreatitis
Prof. Dr. Ahmet Gülçubuk
17:45 - 18: 30 Sık Görülen Epitelyal Tümörlerin Evrelenmesi
Doç. Dr. Funda Yıldırım
D SALONU
08:30 - 18:00 Kayıt
09:00 - 09:45 Açılış
09:45 - 10:00 Kahve Arası
10:00 - 10:45 Üriner Sistem Fizyolojisi
Prof. Dr. Mukaddes Özcan
10:45 - 11:30 Böbrek Hastalıklarında Laboratuvar Testleri ve Yorumlanması
Doç. Dr. Lora Koenhemsi
11:30 - 12:00 Kahve Arası
12:00 - 12:45 Üriner Sistemin Ultrasonografisi
Dr. Halil Mahzunlar
12:45 - 13:30 Üriner Sistem Patolojisi
Prof. Dr. Mehmet Halıgür
13:30 - 15:00 Öğle Yemeği
15:00 - 15:45 Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistem Obstrüksiyonu ve Cerrahi Tedavisi
Prof. Dr. Suphi Erdem Acar
15:45 - 16:30 Akut Böbrek Hasarı: Patogenez, Evreleme ve Tedavisi (Hemodiyaliz Öncesi)
Prof. Dr. Paola Scarpa
16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 17:45 Kronik Böbrek Hastalığı: Evreleme ve Tedavisi
Prof. Dr. Paola Scarpa
17:45 - 18:30 İdrar Tahlilleri: Avantaj ve Dezavantajları
Prof. Dr. Paola Scarpa

22 Mayıs 2021, Cumartesi

A SALONU
09:00 -09:45 Açık Kırıkların Tedavisi
Dr. Klaus Zahn
09:45 -10:30 Minik (Oyuncak) Köpek Irklarında Kırık Tedavisi ve Komplikasyonları
Dr. Klaus Zahn
10:30 -11:00 Kahve Arası
11:00 -11:45 Kuşların Kemik Kırıklarında Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Serhat Özsoy
11:45 -12:30 Köpeklerde Cushing Sendromu: Tanı
Doç. Dr. Federico Fracassi
12:30-13:15 Köpeklerde Cushing Sendromunun Tıbbi Tedavisi
Doç. Dr. Federico Fracassi
13:15 -14:45 Öğle Yemeği
14:45 -15:30 Dişi Köpeklerde Ne Zaman Sezaryen Yapmalıyım?
Dr. Karen Humm (Telekonferans ile bağlantı sağlanacaktır.)
15:30 -16:15 Tavşanlarda Beslenme ve Sindirim Sistemi Hastalıklar
Prof. Dr. Serhat Özsoy
16:15 -16:45 Kahve Arası
16:45 -17:30 Köpeklerde ve Kedilerde Diabetes Mellitus Tedavisi
Doç. Dr. Federico Fracassi
17:30 -18:15 Köpeklerde ve Kedilerde Diyabetin Takibi
Doç. Dr. Federico Fracassi
B SALONU
09:00 -09:45 Köpek ve Kedilerde Otitis Eksterna ve Media - Hastalara Yaklaşım
Dr. Lucia Panakova
09:45 -10:30 Otitis Hastalarında Tedavi - Eski ve Yeni Şeyler
Dr. Lucia Panakova
10:30 -11:00 Kahve Arası
11:00 -11:45 Cerrahın Torasik Koşulları Seçmesi: Şilotoraks ve PDA
Dr. Nikola Katic
11:45 -12:30 Ameliyatla Yönetilen Akciğer Hastalıkları
Dr. Nikola Katic
12:30-13:15 Kedilerde İdiopatik Sistit
Prof. Dr. Paola Scarpa
13:15 -14:45 Öğle Yemeği
14:45 -15:30 Kaşıntılı Hastaya Yaklaşım
Dr. Lucia Panakova
15:30 -16:15 Atopik Dermatit Tedavisi - Eski ve Yeni Tedaviler
Dr. Lucia Panakova
16:15 -16:45 Kahve Arası
16:45 -17:30 Göğüs Anatomisi - Cerrahın Bakış Açısıyla
Dr. Nikola Katic
17:30 -18:15 Toraks Travmalarının Yönetimi
Dr. Nikola Katic
C SALONU
09:00 -09:45 Kedi ve Kopeklerde Reproduktif Ultrasonografi, Bölüm 1: B-Mod Ultrasonografi
Prof. Dr. Güneş Erdoğan
09:45 -10:30 Kedi ve Kopeklerde Reproduktif Ultrasonografi, Bölüm 2: Doppler Ultrasonografi
Prof. Dr. Güneş Erdoğan
10:30 -11:00 Kahve Arası
11:00 -11:45 Köpeklerde Vajinal ve İntrauterin Suni Tohumlama Tekniklerine Göre Tohumlama Zamanının Belirlenmesi
Prof. Dr. Ali Daşkın
11:45 -12:30 Kedi ve Köpeklerde Sık Görülen Parazitolojik Hastalıklar
Prof. Dr. Veli Yılgör Çırak
12:30-13:15 Keneler ve Potansiyel Riskleri - İstanbul Keneleri
Prof. Dr. Ayşen Gargılı
13:15 -14:45 Öğle Yemeği
14:45 -15:30 Gelin Ferretle Tanışalım
Leman Canan Arbatlı
15:30 -16:15 Kedilerde Davranış Bozuklukları
Doç. Dr. Yasemin Salgırlı
16:15 -16:45 Kahve Arası
16:45 -17:30 Kedi ve Köpeklerde Acil ve Yoğun Bakım Hekimliğinde Sıvı Tedavisi
Prof. Dr. Süleyman Kozat
17:30 -18:15 İşçi ve İşveren İilşkilerinde Yeni Düzenlemeler
SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz
D SALONU
09:00 -09:45 Köpeklerde Total Kalça Protezi Uygulamaları
Doç. Dr. Zihni Mutlu
09:45 -10:30 Kırık Tedavilerinde Oluşan Komplikasyonlara Çözüm Yöntemleri
Doç. Dr. Zihni Mutlu
10:30 -11:00 Kahve Arası
11:00 -11:45 Kedilerde Diş Hastalıkları (GSC)
Prof. Dr. Kürşat Özer
11:45 -12:30 Patella Çıkıkları
Prof. Dr. Kemal Altunatmaz
12:30-13:15 Çapraz Bağ Kopukları
Doç. Dr. Didar Aydın Kaya
13:15 -14:45 Öğle Yemeği
14:45 -15:30 Nöroftalmoloji: Göz Bize Ne Söyler?
Dr. Ebru Eravcı Yalın
15:30 -16:15 Nörolojik Vakalarda Video Tur
Dr. Ebru Eravcı Yalın
16:15 -16:45 Kahve Arası
16:45 -17:30 Kedi ve Köpeklerde Resusitasyon / Reanimasyon
Prof. Dr. Özlem Güzel
17:30 -18:15 Neonatal Kedilerde Keratokonjunktivitis Komplikasyonlarına Cerrahi Yaklaşım
Prof. Dr. Murat Şaroğlu