21 Mayıs 2021, Cuma

E SALONU
08:30 - 18:00 Kayıt
09:00 - 09:45 Açılış
09:45 - 10:00 Kahve Arası
10:00 - 10:45 Koyunculukta Sürü Yönetimi
Prof. Dr. Mustafa Oğan
10:45 - 11:30 Buzağı ve İkame Düvelerin Beslenmesi Yönetimi
Prof. Dr. Ömür Koçak
11:30 - 12:00 Kahve Arası
12:00 - 12:45 Süt Sığırcılığı Yönetiminde Yeni Teknolojiler ve Bilimsel Yenilikler
Dr. Christos Brozos
12:45 - 13:30 Küçük Ruminantlarda Periparturient Bozuklukların Önlenmesi
Dr. Christos Brozos
13:30 - 15:00 Öğle Yemeği
15:00 - 15:45 Ruminant Beslenmesinde Kullanılan Toksin Bağlayıcılardaki Güncel Gelişmeler
Prof. Dr. Mehmet Ali Bal
15:45 - 16:30 Buzağı İshallerinin Önlenmesinde Kullanılan Biyolojik Yem Katkı Maddeleri
Prof. Dr. Mehmet Ali Bal
16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 17:45 Sığır Ayak Hastalıklarının (Topallık) Kontrol ve Tedavisinde Son Gelişmeler
Prof. Dr. Celal İzci
17:45 - 18:30 Sığır Ayak Hastalıklarının (Topallık) Kontrol ve Tedavisinde Son Gelişmeler
Prof. Dr. Celal İzci

22 Mayıs 2021, Cumartesi

E SALONU
09:00 - 09:45 Ruminantların Doğumdan Puberteye ve Üretim Başlayıncaya Kadar Olan Önemli Parazitleri
Dr. Elias Papadopoulos
09:45 - 10:30 Ruminantlarda Antelmintik Direncin Teşhisi ve Kontrolü
Dr. Elias Papadopoulos
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45 Bovine Viral Diyare İnfeksiyonlarının Kontrolü
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
11:45 -12:30 Ruminantların Solunum Sistemi Hastalık Komplekslerinde Genel Tedavi İlkeleri
Prof. Dr. Süleyman Kozat
12:30 - 13:15 Manda Beslenmesinde İz Element Eksikliği
Prof. Dr. İsmail Abaş
13:15 - 14:45 Öğle Yemeği
14:45 - 15:30 İneklerde Uterus Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Prof. Dr. Cihan Kacar
15:30 - 16:15 Etçi ve Sütçü İneklerde Ovulasyon Senkronizasyon Protokolleri
Prof. Dr. Cihan Kacar
16:15 - 16:45 Kahve Arası
16:45 - 17:30 Süt İneklerinde Mastitis Kontrol Programları Uygulaması
Prof. Dr. Dursun Ali Dinç
17:30 - 18:15 Süt İneklerinde Mastitis Kontrol Programları Uygulaması
Prof. Dr. Dursun Ali Dinç